Stichting Garantiefonds voor Land-enTuinbouw 422 046 f 399 887 444 515 f 422 046 570 500 f 590 352 Balans per 31 december Activa 1972 1971 Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank G.A. f Effecten Vordering wegens lopende garanties 144 615 300 000 125 885 122 146 300 000 168 206 570 500 f 590 352 Resultatenrekening Schade-uitkeringen Bewaarloon effecten Overboeking naar reserve voor toekomstige verplichtingen 6 359 f 1 22 469 4 986 336 22 159 f 28 829 f 27481 Het Bestuur van de Ph.C.M. van Campen De Accountant Moret Limperg Stichting Garantiefonds F.P.J. Bakx voor Land - en Tuinbouw J.A. van Ogtrop 90 Passiva 1972 1971 Reserve voor toekomstige verplichtingen: Saldo vorige jaren Batig saldo boekjaar Stichtingskapitaal Lopende garanties 22 469 22 159 100 100 125 885 168206 Rente f 28 119 f 27281 Retour ontvangen schade-uitkeringen 710 200 f 28 829 f 27 481 Voor akkoord: Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank G.A. De Raad van Beheer C.G.A. Mertens Van Lijnden van Sandenburg J.S. Biesheuvel E.J.M. Kolfschoten J.L.M. Niers Van Nispen tot Pannerden R. Renkema C.F. Scheffer 91

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1972 | | pagina 47