Onderling Waarborgfonds der Boerenleenbanken u.a. 757 803 f 124 715 f 26 395 158 322 f 309 432 f Balans per 31 december Activa 1972 1971 Rekening-courant Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank G.A. Effecten Deposito Coöperatieve Centrale Raiffeisen- Boerenleenbank G.A. Diversen Nadelig saldo - f 326 011 200 000 73 470 158322 29 961 337 592 200 000 63393 191 670 822 616 Resultatenrekening Schade-uitkeringen Bedrijfskosten Voorziening lopende schadeclaims 308 421 1 011 331 121 1 128 28 465 309 432 f 360 714 Het Bestuur Ph.C.M. van Campen F.P.J. Bakx J.A. van Ogrtop De Accountant Moret Limperg 84 Passiva 1972 1971 Waarborgkapitaal Algemeen Reservefonds Voorziening voor belasting Voorziening lopende schadeclaims Rekening-courant Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank G.A. Diversen 200 000 f 250 000 34 032 201 925 47 989 23 857 200 000 375 000 57 855 189 761 757 803 f 822 616 Premiën Intrest Vrijgevallen bijzondere reserve Nadelig saldo 96824 36 025 36 195 191 670 360 714 De Raad van Commisarissen en College van gedelegeerde Commissarissen C.G.A. Mertens C.F. Scheffer E.J.M. Kolfschoten J.L.M. Niers F.W.J. Kriellaars C.J.F. Oomen L.P.M. de Kok N. Huyts R. Hermus G.J.S. Smit H. Biemans T. Brouwer G.A.A. Horsmans W.K.E. van der Willik Tevens gedelegeerd commissaris 85

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1972 | | pagina 44