n.v. Landbouwkredietverzekering 'Eindhoven' 724 950 371 542 199050 14 895 1 512 948 3 165 986 2 300 000 8 289 371 f f 349 245 f 1 303174 750 000 500 000 800 479 f 2 702 899 f 2 251 818 f 2 905 254 333 193 843 Balans per 31 december Activa 1972 1971 Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank G.A. f Te vorderen premie Lopende rente Diverse debiteuren Beleggingen Belegde reserve Deelnemingen Inventaris 8299 404 617 166 170 29 663 2 104 909 2 735 614 2 106 157 1 7 555 430 Resultatenrekening Bedrijfskosten Afschrijving inventaris Schade-uitkeringen Belasting Voorziening voor risico's Winst 373 192 116 453 157 837 000 500 000 433 903 2 597 368 De Directie Ph.C.M. van Campen F.P.J. Bakx J.A. van Ogtrop De Accountant Camps, Obers en Co. 76 1972 1971 1 250 000 3 275 066 551 319 694 2 411 813 800 479 7 250 000 2 842 868 540 920 210 453 2 277 286 433 903 8 289 371 f 7 555 430 2 298 380 7 155 291 833 Passiva Kapitaal Reserve Premie voor toekomstige boekjaren Herverzekeraars Diverse crediteuren Winst Premiën Baten herverzekering Rente Opwaardering deelneming De Lage Landen f 2 702 899 f 2 597368 De Raad van Commissarissen en het College van gedelegeerde Commissarissen C.G.A. Mertens C.F. Scheffer E.J.M. Kolfschoten J.L.M. Niers F.W.J. Kriellaars C.J.F. Oomen L.P.M. de Kok N. Huyts R. Hermus G.J.S. Smit H. Biemans T. Brouwer G.A.A. Horsmans W.K.E. van der Willik Tevens gedelegeerd commissaris 77

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1972 | | pagina 40