Onderling Raiffeisengarantiefonds 12 534 401 f 2 733 270 f 375 673 f 3 108 943 f 2 650 891 Balans per 31 december Activa 1972 1971 Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank G.A. Te vorderen premie Te vorderen rente Kasgeldleningen u/g Effecten Geldleningen u/g lange termijn Te vorderen omslag inzake nadelig exploitatiesaldo 3 593 353 f 55 759 284 310 7 900 979 700 000 1 158014 258209 550 000 6209 684 700 000 1 430 056 12 534 401 f 10 305 963 Resultatenrekening Bedrijfskosten Schaden Belasting Koersverlies effecten Voordelig saldo 250 177 674 650 751 273 36 555 1 396 288 215817 2 092 083 342 991 3 108 943 f 2 650891 Het Bestuur Van Lijnden van Sandenburg Van Nispen tot Pannerden J.S. Biesheuvel R. Renkema De Accountant Moret Limperg 68 Passiva 1972 Kapitaal f 3 347 890 Reserve 6 111 016 Premierestitutierekening 1 376 746 Te betalen schaden 819 638 Te betalen en vooruitontvangen posten 879 111 1971 2 348 590 5 432 776 709 382 1 504 641 310 574 10 305 963 Premiën Rente Koerswinst effecten Nadelig saldo 7 479 422 373 711 1 746 796 012 De Raad van Toezicht R.J. van Beekhoff G.J.M. Berendsen G. Schuyt Kzn. G.W. Leuvelink H. de Jong G. Vredeveld L.A.M. Elenbaas Jac. Sonneveld L.G.J. Alkemade T. Meijer Jzn. 69

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1972 | | pagina 36