Raiffeisenhypotheekbank n.v. Balans per 31 december Activa 1972 1971 Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank G.A. Vervallen rente Lopende rente Dienst schulden op lange termijn Hypothecaire leningen 453 108 f 199 984 785 977 500 100 57 842 848 132 922 637 682 371 200 50 414 497 59 782 017 f 51 556301 Resultatenrekening Bedrijfskosten Afschrijving dienst schulden op lange termijn Belasting Winst 112 116 65 265 247 615 269 980 51 228 38 775 296 945 329 790 De Directie R. Manschot T.J. Jansen Schoonhoven f 694 976 f 716 738 De Accountant Moret Limperg 60 Passiva 1972 1971 Kapitaal f 977 300 f 977 300 Reserves 809 506 479 716 Schulden op lange termijn 50 300 000 40 500 000 Schulden op korte termijn 7 425 231 9 269 495 Winst 269 980 329 790 59 782 017 f 51556301 Rente f 554 458 f 289 790 Provisie 140 518 426 948 f 694 976 f 716 738 De Raad van Van Lijnden van Sandenburg, voorzitter Commissarissen J.S. Biesheuvel, secretaris Van Nispen tot Pannerden R. Renkema 61

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1972 | | pagina 32