n.v. Boeren-Hypotheekbank 161 859 f 2 557 588 6 011 800 642 535 6181 496 603 188 616 f 618 743 894 f 540 819 618 2 000 000 6 354 901 521 474 600 63 557 875 15 112 568 8 016 958 2 226 992 618 743 894 f Balans per 31 december Activa 1972 Kas, kassiers Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank G.A. Vervallen rente Lopende rente Dienst schulden op lange termijn Belegde reserve Hypothecaire leningen Inventaris Resultatenrekening «ÏSvtg'Lmaris en diens, schuld.» 730654 600'°6 V°™n,„3v°=r risico's 605000 2 226 992 1 373 044 f 6 431 047 f 4 661 661 De Directie Ph.C.M. van Campen De Accountant Moret Limperg F.P.J. Bakx a J.A. van Ogtrop 52 Passiva 1972 1971 Kapitaal Reserve Schulden op lange termijn Schulden op korte termijn Deposito's Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank G.A. Winst 2 000 000 4 929 608 469 795 200 51 653303 11 068 463 1 373 044 540 819 618 Rente Provisie 5 655 567 f 775 480 3 970 472 691 189 De Raad van Commissarissen en het College van gedelegeerde Commissarissen C.G.A. Mertens C.F. Scheffer E.J.M. Kolfschoten J.L.M. Niers F.W.J. Kriellaars C.J.F. Oomen L.P.M. de Kok f 6 431 047 f 4 661 661 N. Huyts R. Hermus G.J.S. Smit H. Biemans T. Brouwer G.A.A. Horsmans W.K.E. van der Willik Tevens gedelegeerd commissaris

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1972 | | pagina 28