Gecombineerde Balans en Resultatenrekening 1 114 263 000 50 000 000 764 681 000 19 338 903 000 4 065 420 000 1 41 9 580 000 239 497 000 90 365 000 27 082 709 000 f 67 218 000 f 695 650 000 f 151 884 000 847 534 000 f 49 van de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank ga en aangesloten banken, waarin geconsolideerd de nv Boeren-Hypotheekbank en de Raiffeisenhypotheekbank nv. Balans per 31 december Activa 1972 157/ Kas, kassiers en daggeldleningen f 551 781 000 Bankiers in binnen- en buitenland 46 463 000 Schatkistpapier 1 634 700 000 Beleggingen op korte termijn 904 541 000 Effecten 1 452 515 000 Debiteuren in rekening-courant 2 167 912 000 Diverse debiteuren 926 708 000 Leningen 14 739 658 000 Beleggingen op lange termijn 3 562 557 000 Deelnemingen 138 048 000 Gebouwen en inventaris 957 826 000 505 002 000 43 568 000 1 919200000 907 273 000 1 240 705 000 2 325 001 000 681 632 000 12 521 694000 2 437 581 000 114 586 000 838 106000 27 082 709 000 f 23 534 348 000 Vorderingen wegens gestelde borgtochten en garanties f 67 218 000 f 49 902 000 Resultatenrekening Bedrijfskosten Afschrijvingen Belasting Voorziening voor bedrijfsrisico's Reservering Winst 528 701 000 51 784 000 108 000 000 60 400 000 8 338 000 90 311 000 418 876 000 44 451 000 98 076 000 36 924 000 18 392 000 69 612 000 847 534 000 f 686 331 000 48 Passiva 1972 1971 Reserves Obligatielening Middelen op lange termijn Spaargelden Crediteuren in rekening-courant Diverse crediteuren Bankiers in binnen- en buitenland Winst inclusief winstsaldo A° P° Gestelde borgtochten en garanties Rente Provisie 989 266 000 50 000 000 741 662 000 16 887 283 000 3 368 458 000 1 331 504 000 96574 000 69 601 000 23 534 348 000 49 902 000 578 916 000 107 415 000 686 331 000

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1972 | | pagina 26