Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbankg.a. f 267 252 952 f 37 372 399 1 630 400 000 904 510 998 1 243 074 342 523 812 802 675 416 796 1 442 154 556 3 375 488 681 336 970 657 82 629 627 f 10 519 083810 f f 39 513 141 f 187 411 000 f 255 377 107 50 000 000 457 552 742 29 920 968 8 465 590 463 821 245 434 225 639 318 26 346 778 Balans per 31 december Activa 1972 1971 Kas, kassiers en daggeldleningen Bankiers in binnen- en buitenland Schatkistpapier Beleggingen op korte termijn Effecten Debiteuren in rekening-courant Diverse debiteuren Leningen Beleggingen op lange termijn Deelnemingen Gebouwen en inventaris Vorderingen wegens gestelde borgtochten en garanties f 260 162 627 34 412 335 1 911 900 000 907 198 019 1 019258 468 749 883 988 463 941 184 1 339 681 393 2 243 468 916 394 437 906 94 491 739 9 418 836575 27 177 695 Resultatenrekening Bedrijfskosten Afschrijvingen Belasting Voorziening voor bedrijfsrisico's Effectenreserve Winst 110 494 801 4 539 424 38 000 000 19 500 000 5 000 000 26 205 666 84 183 438 3 842 869 42 160 741 13 200 000 3 500 000 22 415399 De Hoofddirectie A.J. Verhage R. Manschot F.P.J. Bakx Ph.C.M. van Campen J.A. van Ogtrop J.C. Greven T.J. Jansen Schoonhoven G.J.M. Vlak 203 739 891 f De Accountant 169 302.447 Moret Limperg 36 Passiva 1972 1971 Kapitaal Reserves Obligatielening Deposito's Spaargelden Crediteuren in rekening-courant Diverse crediteuren Bankiers in binnen- en buitenland Winst inclusief saldo A° P° 121 350 700 225 707 750 50 000 000 506 335 376 29 088 113 7 515 671 300 857 455 449 90 735 509 22 492 378 Gestelde borgtochten en garanties f 10 519 083810 f f 39 513 141 f 9 418836 575 27 177 695 Rente Provisie Diversen 187 221 461 16 518 430 157377 126 11 690 557 234 764 f 203 739 891 f 169302 447 De Raad van Beheer C.G.A. Mertens Van Lijnden van Sandenburg J.S. Biesheuvel E.J.M. Kolfschoten J.L.M. Niers Van Nispen tot Pannerden R. Renkema C.F. Scheffer 37

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1972 | | pagina 20