Aangesloten banken 284 8 8 337 1 747 648 238 12 642 187 77 194 838 423 794 000 46 481 000 66 593 000 40 400 000 3 338 000 59 818 000 640 424 000 f 30 Passiva 1972 25 203 524 000 f Gestelde borgtochten en garanties 27 705 000 f Rente Provisie Diversen 502 278 000 129 583 000 8 563 000 640 424 000 f 31 Balans per 31 december Activa 1972 1971 Kas en kassiers Bankiers Centrale Bank, rekening-courant Beleggingen op korte termijn Effecten Debiteuren in rekening-courant Diverse debiteuren Leningen Beleggingen op lange termijn Centrale Bank deposito's Deelnemingen Gebouwen en inventaris 018 000 061 000 157 000 30 000 270 000 572 000 473 000 036 000 068 000 765 000 122 000 952 000 244 080 000 7 936 000 7 410244 000 75000 665 760 000 1 541 120 000 203 195 000 10 606835000 190 612 000 107 037 000 127 234 000 715 734 000 Vorderingen wegens gestelde borgtochten en garanties f 25 203 524 000 f 27 705 000 f 21 819 862 000 22 724 000 Resultatenrekening Bedrijfskosten Afschrijvingen Belasting Voorziening voor bedrijfsrisico's Reserveringen Winst 341 931 000 39 918 000 53 096 000 23 224 000 14 892 000 44 133 000 517 194 000 1971 Reserves f 846 585 000 Deposito's 498 694 000 Spaargelden 19 308 982 000 Crediteuren in rekening-courant 3 937 853 000 Diverse crediteuren 524 991 000 Centrale Bank rekening-courant 12 743 000 Bankiers 13 858 000 Winst 59 818 000 753 250 000 456 538 000 16 858 195000 3 245 188 000 440 233 000 16 515 000 5 810 000 44 133 000 21 819 862 000 22 724 000 416 108 000 91 531 000 9 555 000 517 194 000

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1972 | | pagina 17