Samengevoegde balans en resultatenrekening Balans per 31 december Resultatenrekening f 23 524 610 000 f 20 117 287 000 f 575 534 000 105 187 000 2 293 000 f 464 688 000 80 088 000 787 000 683 014 000 f 545 563 000 15 Activa 1971 1970 Kas, kassiers en daggeldleningen t 502 505 000 f 405 408 000 Bankiers in binnen- en buitenland 44 669 000 64 718 000 Schatkistpapier 1 911 900 000 1 651 300 000 Beleggingen op korte termijn 907 273 000 411 002 000 Effecten 1 242 293 000 1 154 101 000 Debiteuren in rekening-courant 2 275 379 000 2 062 359 000 Diverse debiteuren 705 687 000 589 394 000 Leningen 12 485 280 000 10 908 984 000 Beleggingen op lange termijn 2 490 906 000 2 122 958 000 Deelnemingen 138 449 000 162 843 000 Gebouwen en inventaris 820 269 000 584 220 000 f 23 524 610 000 f 20 117 287 000 1971 1970 Bedrijfskosten f 414 886 000 f 318102 000 Afschrijving gebouwen en inventaris 43 809 000 31 226 000 Belastingen 96 864 000 79 582 000 Voorziening voor bedrijfsrisico's 32 290 000 21 619 000 Reserveringen 22 781 000 32 010 000 Diversen 3 607 000 2 672 000 Winst 68 777 000 60 352 000 f 683 014 000 f 545 563 000 In deze samengevoegde balansen en resultatenrekeningen zijn opgenomen de gecombineerde balansen van de Raiffeisen- organisatie en van de Boerenleenbankorganisatie, alsmede de balans en resultatenrekening van de Coöperatieve Raiffeisen- Boerenleenbank wa. Voor de toegepaste waarderingsmaatstaven wordt verwezen naar de afzonderlijke jaarrekeningen. 14 Passiva Reserves Reserve gebouwen Obligatielening Middelen op lange termijn Spaargelden Crediteuren in rekening-courant Diverse crediteuren Bankiers in binnen- en buitenland Winst 1971 1970 648 045 000 f 571 345 000 350 616 000 243 854 000 50 000 000 736 357 000 757 811 000 16 890 225 000 14 596 265 000 3 347 385 000 2 697 004 000 1 334 937 000 1 079 896 000 98 191 000 110 295 000 68 854 000 60 817 000 1971 1970 Rente Provisie Diversen

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1971 | | pagina 9