Gecombineerde balansen en resultatenrekeningen CCRB-groep: CCB-groep: Centrale Raiffeisen-Bank Aangesloten banken Raiff eisen hypotheekbank Centrale Boerenleenbank Aangesloten banken Boeren-Hypotheekbank Balansen per 31 december 1970 Resultatenrekeningen 1970 f Activa CCRB-groep* CCB-groep Kas, kassiers en daggeldleningen f 306 746 000 f 98 986 000 Bankiers in binnen- en buitenland 43 041 000 17 949 000 Schatkistpapier 865 100 000 786 200 000 Beleggingen op korte termijn 232 066 000 178 914 000 Effecten 670 618 000 487 279 000 Debiteuren in rekening-courant 1 296 513 000 766 000 C00 Diverse debiteuren 444 070 000 149 481 000 Leningen aan debiteuren 6 008 135 000 5 025 737 000 Beleggingen op lange termijn 1 593 539 000 513 460 000 Deelnemingen 76 392 000 110 915 000 Gebouwen en inventaris 323 676 000 240 481 000 f 11 859 896 000 f 8 375 402 000 *Voorlopige cijfers Bedrijfskosten Afschrijving gebouwen en inventaris Belastingen Voorziening voor bedrijfsrisico's Reserveringen Winst CCRB-groep* CCB-groep 182 171 000 23 141 000** 53 094 000 8 892 000 7 751 000 45 993 000 137 907 000 23 837 000* 26 419 000 13 028 000 3 606 000 14 737 000 326 042 000 f 219 534 000 Voorlopige cijfers Inclusief extra afschrijving ad f 10 000 000 Inclusief extra afschrijving ad f 7 184 000 12 Passiva Reserves Herwaarderingsreserve Voorziening voor latente belastingen Deposito's en middelen op lange termijn Spaargelden Crediteuren in rekening-courant Diverse crediteuren Bankiers in binnen- en buitenland Winst CCRB-groep* CCB-groep 404 428 000 f 153 810 000 95 142 000 120 786 000 34 326 000 207 230 000 550 582 000 8 855 139 000 5 741 046 000 1 528 748 000 1 305 105 000 643 314 000 423 837 000 79 107 000 31 173 000 46 788 000 14 737 000 f 11 859 896 000 f 8 375 402 000 Inclusief saldo winst A°p° CCRB-groep* CCB-groep Rente f 286 685 000 f 182 529 000 Provisie 39 357 000 37 005 000 326 042 000 f 219 534 000 13

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1970 | | pagina 9