Coöperatieve Centrale Boerenleenbank Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank Coöperatieve Centrale Boerenleenbank te Eindhoven Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank te Utrecht Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank St. Jacobsstraat 30, Utrecht (Nederland). Postbus 2098. Tel.: (030) 28411 Coöperatieve Centrale Boerenleenbank Fellenoord 15, Eindhoven (Nederland). Postbus 221. Tel.: (040) 433144 Eindhoven, Utrecht, juni 1971 Mijne heren, Wij hebben het genoegen u hiermede aan te bieden ons gezamenlijk overzicht over het jaar 1970, dat, vooruitlopende op de fusie, onze afzon derlijke jaarverslagen over 1970 vervangt. Ter voorbereiding van de algehele samensmelting van onze beide banken, waartoe in 1970 werd besloten, is opgericht de Coöperatieve Raiffeisen- Boerenleenbank W.A., gevestigd te Amsterdam. In afwachting van de fusie blijven echter de bestaande rekeningverhoudingen met de en de voorshands ongewijzigd. Ook de handtekeninglijsten van onze beide banken blijven van kracht, terwijl bestaande telegramsleutelovereenkomsten eveneens onverminderd geldig blijven. Omtrent de verdere ontwikkelingen houden wij u op de hoogte. Hoogachtend, Coöperatieve Centrale Boerenleenbank Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank Bijlage: Overzicht 1970

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1970 | | pagina 3