MEDEDEELINGEN VAN DE COÖPERATIEVE CENTRALE BOERENLEENBANK TE EINDHOVEN. October 1918. N°. 41. BOERENLEENBANKEN. Toen het vorig nummer der „Mededeelingen" verscheen, waren bij de Coöp. Centr. Boeren leenbank 430 Boerenleenbanken aangesloten. Sedert dien tijd is haar aantal gestegen tot 432. De volgende Boerenleenbanken zijn toegetreden Kapel in 't Zand (L.), Maarheeze (N.B.) NIEUWE STATUTEN. Onderstaande Boerenleenbanken hebben haar gewijzigde statuten nog niet ter goedkeuring inge zonden aan het Bestuur der Coöp. Centr. Boeren leenbank Coevorden Reusel Halsteren Udenhout Lage Zwaluwe Veldhoven. Nieuwkuijk NIEUWE HUISHOUDELIJKE REGLEMENTEN. Onderstaande Boerenleenbanken hebben haar gewijzigd Huishoudelijk Reglement nog niet ter goedkeuring ingezonden aan het Bestuur der Coöp. Centr. Boerenleenbank: Coevorden Nieuwkuijk Donk Oudenbosch St. Geertruid Reusel Halsteren Udenhout. DIVIDENDBEWIJZEN DER AANDEELEN VAN DE COÖPERATIEVE CENTRALE BOERENLEENBANK Onderstaande Boerenleenbanken hebben de dividendbewijzen van de aandeelen der Coöp. Centr. Boerenleenbank over 1917 nog niet ter vereffening ingezonden: Albergen Munstergeleen Barger-Oosterveld Nieuwkuijk Caberg Nieuwstadt Druten Nistelrode Halsteren Nuth Heino Oosteind Hoeven Oudenbosch Itteren Peij-Echt Kerkrade Pijnacker Klazinaveen Schelle Lage Mierde Schinnen Stramproy Stratum Susteren Tegelen Tungelroy Ulestraten Valkenswaard Veldhoven Venraij Vortum Weerselo. DIVIDENDBEWIJZEN DER AANDEELEN VAN DE BOEREN-HYPOTHEEKBANK. Onderstaande Boerenleenbanken hebben de dividendbewijzen van de aandeelen der Boeren- Hypotheekbank over 1917 nog niet ter vereffe ning ingezonden: Barger-Oosterveld Poeldijk Caberg Pijnacker Druten Schelle Halsteren Schinnen Hoeven Spaarnwoude Itteren Tegelen Klazinaveen Teteringen Munstergeleen Tungelroy Nieuwkuijk Ulestraten Oudenbosch Valkenswaard Peij-Echt Venraij. DE NEDERLANDSCHE LANDBOUWBANK TE AMSTERDAM. De Afgevaardigden ter Algemeene Vergadering te Eindhoven op 17 Juni 1918herinneren zich ongetwijfeld, dat toen onder applaus het Bestuurs voorstel is aangenomen, waarbij de Coöperatieve Centrale Boerenleenbank gemachtigd werd, om het initiatief te nemen tot het stichten van een grootbank in samenwerking met andere boeren- organisaties en bovendien, zoo noodig, bijkantoren op te richten. Als eerste vrucht van dit besluit der Algemeene Vergadering is te beschouwen de oprichting van de Nederlandsche Landbouwbank te Amsterdam, waarvoor de plannen definitief en met algemeene stemmen zijn vastgesteld op de bijeenkomst van den 19den Augustus 1918 ten kantore der Coöpe ratieve Centrale Boerenleenbank, waaraan deel namen de afgevaardigden der volgende landbouw organisaties Coöperatieve Centrale Boerenleenbank, Nederlandsche Boerenbond, Boeren hypotheekbank, Boeren-Herverzekering, Wanroy

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Mededeelingen' (CCB) | 1918 | | pagina 1