MEDEDEELINGEN VAN DE COÖPERATIEVE CENTRALE BOERENLEENBANK TE EINDHOVEN. September 1915. N°. 28. BOERENLEENBANKEN. Toen het vorig nummer der „Mededeelingen" verscheen, waren bij de Coöp. Centr. Boeren leenbank 382 Boerenleenbanken aangesloten. Sedert dien tijd is haar aantal gestegen tot 384. De volgende twee Boerenleenbanken zijn toe getreden Rotterdam; Helvoirt (N.-Br.). BESTUUR EN RAAD VAN TOEZICHT DER COÖP CENTR. BOERENLEENBANK. Ter Algemeene Vergadering der Coöp. Centr. Boerenleenbank, gehouden te Eindhoven den 21sten Juni 1915, is ter voorziening in de vacature- Mr. Dr. J. van Best, tot lid van het Bestuur gekozen de Heer A. N. Fleskens, Lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal en Burge meester te Geldrop, die tot dien dag zitting had in den Raad van Toezicht. Als opvolger van den Heer Fleskens werd gekozen tot lid van den Raad van Toezicht de Heer H. A. Plegt, te Rossum (O.), Lid der Pro vinciale Staten van Overijssel. REGEERINGSCOMMISSIE IN ZAKE HET MIDDENSTANDSCREDIET. Het is den Boerenleenbanken bekend, dat het Bestuur der Coöp. Centr. Boerenleenbank er prijs op stelt, dat zij er voor zoover de statuten het toelaten - - toe medewerken den middenstanders behulpzaam te zijn bij de voorziening in hun credietbehoefte, door tusschenkomst van de Regee- ringscommissie in zake het Middenstandscrediet. De volgende 111 Boerenleenbanken hebben verklaard, dat zij tot het verleenen dier mede werking bereid zijn Aardenburg; Axel; Afferden (Gld.)Beesd; Ber- kel (Z.H.); Blerick; BelfeldBeek (L.); Born Bleiswijk; Beers; Berghuizen; Bergen L.Baren- drecht; Berg a. d. Maas; Borkel en Schaft; Bakel; Cadier en Keer; Dieden; Dreumel; Dinther; Don gen; Didam; Duizel; DommelenEede (Z.); Epen- Wittem; Fijnaart; Geldrop; Gellicum; Geffen; Grevenbicht; Gaanderen; St. Geertruidenberg; Helden; Herten; Horn; Haelen; Heijthuijsen Heeten; Haps; Heumen; Haren bij Megen; Hors- sen; Houthem, Koningsbosch; Leende; Lierop; Lage-Zwaluwe; Linne; Liessel; de Lutte; Leveroy; Liempde; Lopik; LuijksgestelLutterade; Moer gestel; Nistelrode; Nederweert; Naaldwijk; Nijme gen; Noordbroek; Neerkant; Nootdorp; Notter; Overloon; Oploo; St. Odiliënberg; Oisterwijk; Ohé en Laak; Overasselt; Oerle; St. Oedenrode; Poel dijk; Pijnacker; Roggel; Rijsbergen; Roosendaal; Reijen; Reuver; Reek; Rijswijk (Z.H.); Reeuwijk; Swalmen; Schinnen; Son; Schipluiden; Schimmert; Sprundel; Spaubeek; Standdaarbuiten; Steenwijker- wold; Tongelre; Udenhout; VortumVenlo; Vlier den; Valburg; Vlijmen; Wamel; Wijchen; Wans- sum; Waspik; Weerselo; Weurt; IJsselmuiden IJzendijke; Zevenbergschenhoek; Zundert; Zwolle. Deze Boerenleenbanken ontvangen alle een aanvraag-formulier, dat zij, indien een aanvrage om crediet inkomt, ingevuld hebben in te zenden aan den Secretaris der Commissie van Uitvoering, te 's-Gravenhage, Sweelinckstraat 84. Wij willen nu de Boerenleenbanken, die nog niet haar bewijs van instemming verzonden, ver zoeken zulks alsnog te doen. Zij kunnen dit het gemakkelijkst doen door het volgend schrijven te verzenden Aan het Secretariaat van de Commissie in cake de Voorziening in de Credietbehoefte van den kiemen Middenstand ten gevolge van de Oorlogscrisis. 's-Gravenhage, Ministerie van Financiën. Ondergeteekende heeft de eer mede te deelen, in beginsel bereid te zijn, mede te werken tot het verschaffen van Crediet aan den kleinen Midden stand op de wijze, als bedoeld in „De Hoofdpunten van het Plan tot Vergemakkelijking der voldoening aan de Credietbehoefte van den kleinen Midden stand als gevolg van de Oorlogscrisis." den 1915. Handteekening VOORSCHOTTEN EN CREDIETEN MET EFFECTENONDERPAND. Het komt herhaardelijk voor, dat iemand, die voor zijn voorschot of zijn crediet in loopende rekening effecten in onderpand gaf, deze effecten geheel of gedeeltelijk door andere wenscht te P.S. Verzoeke NAAM en ADRES der Bank nauwkeurig te vermelden.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Mededeelingen' (CCB) | 1915 | | pagina 1