28 ring, die volgens de statuten omstreeks 1 Mei moet plaats hebben, nu eerst in October gehouden. Dat wordt toch wel wat laat! Mochten er nu nog kassiers zijn, die de rekening en balans over 1910 niet gereed hebben, dat zij dan zoo goed zijn dit even te melden. Voor een spoedige inspectie wordt dan zorg gedragen. Berichten zij niets, dan loopen zij kans, dat hun Boerenleenbank eerstin December geïnspecteerd wordt en dan zou de jaarlijksche algemeene vergadering er in 1911 geheel bij inschieten! BEWAREN VAN SPAAR- EN VOORSCHOT BOEKJES DOOR DEN KASSIER. Bij sommige Boerenleenbanken gebeurthet.dat enkele inleggers en voorschotnemers hun boekjes door den kassier laten bewaren. Zij redeneeren aldus: „Onze kassier is een eerlijk man, de brand kast van de Boerenleenbank is sterk en goed gesloten, bij mij thuis snuffelen de kinderen soms in de kast, kom, laat de kassier mijn boekje maar bewaren." Toch moeten wij allen Kassiers op het hart drukken onder geen enkele voorwaarde boekjes, die nog in omloop zijn, in bewaring te nemen. Ook de beheerders gelieven er op toe te zien, dat dit niet gebeurt. Immers, het bewaren der boekjes, ten kantore van de Boerenleenbank, kan aanleiding geven tot allerlei verkeerde zaken, tot onaangenaamheden voor den Kassier, den inlegger, het Bestuur, ja voor de heele Boeren'eenbank. Neem eens aan, dat inlegger B., die gewoon is zijn boekje bij den Kassier te laten, op zekeren dag zegt, dat hij 100 gld. meer te goed meende te hebben, dan het boekje aanwijst. Hij meent zich bepaald te herinneren, dat hij in Juni 100 gld. heeft ingelegd. Ze staan niet in de boeken, ook niet in het spaarboekje! De Kassier weet zeker ze niet ontvangen te hebben. Het spaarboekje moest kunnen uitwijzen wie gelijk heeft. Maar de Kassier heeft het spaarboekje steeds onder zijne berusting en kan er dus zooveel en zoo weinig in boeken als hij wil! De inlegger begint met dit te denkeneen paar dagen later zegt hij het en weldra zijn de onaangenaamheden in vollen gang. Over een paar maanden komt B. misschien tot de ontdekking, dat hij zich vergiste. Hij betaalde iets met zijn 100 gld., of plaatste ze op de Rijks- postspaarbank, misschien vindt hij ze in de kast, in elk geval naar de Boerenleenbank bracht hij ze niet. Doch.zijn uitgesproken vermoeden deed menigeen het vertrouwen in de Boerenleenbank verliezen en kwetste den Kassier in zijn eergevoel, i Maar wie was eigenlijk de schuld van dit alles? De Kassier, wiens goedheid hem de onvoorzichtig heid deed begaan de boekjes der inleggers onder zijn berusting te houden. Daarom Kassiers, bewaart nooit spaarboekjes,, voorschotboekjes of boekjes voor loopende rekening, die nog in omloop zijn. Geeft ze altijd aan de eigenaars mede naar huis! LEERGANGEN. Woensdag, 18 en Donderdag 19 October a.s. hopen wij een leergang te geven in het beheer der Boerenleenbanken te Roosendaal (N.Br.) Tot het volgen van dezen leergang zijn uit- genoodigd de beheerders der Boerenleenbanken te Fijnaart, Halsteren, 's-Heerenhoek, Ossen- drecht, Oudenbosch, Roosendaal, Rucphen, Stand- daarbuiten en Steenbergen. Kunnen wij slagen in het vinden van geschikte lokalen, dan zullen verder de volgende leergangen gegeven worden Eerste helft van November te 's-Hertogenbosch voor de Boerenleenbanken van Alfen, Ammer- zoden, Appeltern, Baardwijk, Beesd, Berlicum, Den Dungen, Drunen, Dussen, Geffen, Gellicum, Haarsteeg, Heesch, Herpt, Kerkdriel, Lith, Lithoyen, Maren, Nieuwkuik, Nistelrode, Oijen, Rosmalen, Schaik, Vlijmen, Vucht en Waspik. Tweede helft van November te Eindhoven voor de Boerenleenbanken van Aarle-Rixtel, Acht, Asten Bergeik 't Loo, Bladel, Deurne, Donk, Eersel, Geldrop, Heeze, Leende, Lierop, Lieshout, Liessel, Mierlo-Hou>, Milheeze, Nuenen, Oerle, Reusel, Someren, Son, Stratum, Strijp, Tongelré, Veld hoven, Vlierden, Westerhoven, Woensel en Zes- gehuchteri. Eerste helft van December te Almelo voor de Boerenleenbanken van Aibergen, Barger-Compas- cuum, Berghuizen, Coevorden. Denekamp, Gees teren, Langeveen, de Lutte, Munsterscheveld, Nieuw-Schoonebeek, Notter, Rossum, Slagharen, Vasse en Weerselo. MOEILIJKHEDEN. Wij kunnen er niet genoeg op aandringen, dat Kassiers, Directeuren of andere beheerders van Boerenleenbanken, die moeilijkheden hebben met eenige zaak, hun bank betreffend, ons vragen dit punt in de „Mededeelingen" te behandelen. Allicht, dat zij daardoor een dienst bewijzen aan de leiders van andere boerenleenbanken. Ook wanneer men van oordeel is, dat het nuttig kan zijn het een of ander in de „Mededeelingen" ter kennis te brengen van alle Boerenleenbanken, gelieve men ons dit steeds mede te deelen. E.E. H.H. Adviseurs, die de „Mededeelingen" nog niet ontvangen en er prijs op stellen, dat zij hun voortaan worden toegezonden, gelieven ons hiervan kennis te geven. Roermondsche Stoomdrukkerij, Roermond.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Mededeelingen' (CCB) | 1911 | | pagina 4