RESERVES. NEDERLANDSCHE HYPOTHEEKBANK N.V. N.V. EERSTE NEDERLANDSCHE HYPOTHEEKBRIEFBANK. Volgens de balans per 31 December 1940 bedroegen de reserves samen5.116.606,84 en vermeerderden bij de verdeeling van de winst over 1940 met44.634,02 5.161.240,86 Zij vermeerderden over 1941 met: rente over de buitengewone reserve29.100,27 het bedrag der verjaarde coupons 589,— 5.190.930,13 Indien ons voorstel tot verdeeling van de winst wordt aangenomen, worden zij verhoogd met 53.800,19 5.244.730,32 Verdeeld als volgt: Statutaire1.722.709,74 Buitengewone1.017.172,03 Extra2.504.848,55 5.244.730,32 5 In deze reserves zijn niet begrepen de reserve voor: koersverschillen effecten, inkoop van onderpanden, hypotheken, oorlogsschade.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Nederlandsche Hypotheekbank | 1941 | | pagina 7