COMMISSARISSEN Mr. ARN. J. D’AILLY, te Amsterdam. Mr. H. ALBARDA, te Wassenaar. H. M. J. BLOMJOUS, te Tilburg. Mr. W. B. BUMA, te Marssum bij Leeuwarden. Mr. J. HERES DIDDENS, te Amersfoort. F. I. DE GREVE, te Zandvoort. J. H. GROENEVELD, te Winschoten. Mr. CH. M. HENNY, te Wassenaar. Mr. P. W. J. H. CORT VAN DER LINDEN, te Groningen. Mr. G. NAUTA, te Rotterdam. Dr. E. VAN WELDEREN BARON RENGERS, te IJsbrechtum * Mr. D. U. STIKKER, te Amsterdam Jhr. Mr. D. R. DE MAREES VAN SWINDEREN, te Groningen. Mr. Dr. R. H. BARON DE VOS VAN STEENWIJK, te Assen. G. WARNING, te Amsterdam B. A. POULIE WILKENS, te Veendam. DIRECTEUREN: Mr. M. J. BOS. Mr. C. A. KINGMA. B. DORHOUT MEES. Mr. J. WILKENS. PROCURATIEHOUDERS Kantoor Groningen: S. W. SCHORTINGHUIS, E. E. EIMERS, B. H. BOON. Kantoor Amsterdam: H. J. DE JONGE, R. H. v. d. HEIDE, A. VISSER. Kantoor ’s-Gravenhage: A. H. BESSEM, W. HOLMAN, H. SWIERENGA. Kantoor Winschoten: F. H. ROEMELING. Vormen de commissie van toezicht.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Nederlandsche Hypotheekbank | 1941 | | pagina 2