d. Naar het rentecijfer. Gesloten in 1941 Aantal Bedrag Rentecijfer Uitstaande op 31 December 1941 Aantal Bedrag 1 9.500,— pf 0/ /O 94 4.063.245,— 3f U 3 178.250,— 1 266.600,x) 3| 218 6.948.610,— 3§ )i 17 930.300,— 1 47.300,— 318 7.519.375 4 906 22.812.076,41 2 17.500,— 4i 50 2.507.750,— 54 1.011.550,— 4i 561 9.906.370,59 4| 8 114.325,— 9 63.380,— 4* 610 8.607.923,19 4f 10 194.230,— 2 174.500,— 4f 518 6.584.310,91 4| I, 11 50.545,— 2 25.265,— 5 328 2.396.531,31 5* 9 350.110,— 5i 77 575.891,09 5* 58 242.071,50 5f 49 47.835,— 6 1 - 7.000,— 389 9.087.670,— 3529 66.564.675,— e. Naar de wijze van aflossing. Gesloten in 1941 Aantal Bedrag Wijze van aflossing Uitstaande op 31 December 1941 Aantal Bedrag 98 1.591.700,— in eens 595 11.356.505,— 291 7.495.970,— in jaarlijksche termijnen 2933 - 55.200.238,40 in annuïteiten 1 7.931,60 389 9.087.670,— 3529 66.564.675,— f. Op zakelijke rechten. Gesloten in 1941 Uitstaande op 31 December 1941 Aantal Bedrag Aantal Bedrag 39 1.367.730 237 ƒ11.592.217,61 13 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Oversluitingen van bestaande leeningen om formeele redenen.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Nederlandsche Hypotheekbank | 1941 | | pagina 14