VERDEELING VAN DE LEENINGEN. a. Naar de ligging. Gesloten in 1941 Aantal Bedrag Ligging van het onderpand Uitstaande op 31 December 1941 Aantal Bedrag 3 70.400,— Groningen 93 628.886,50 1 6.000,— Friesland 47 207.099,10 5 55.550,— Drente 189 677.942,50 1 14.000,— Overijsel 114 642.938,20 7 168.500,— Gelderland 171 2.359.803,10 16 231.915,— Utrecht 143 1.798.280,— 82 2.339.950,— Noord-Holland x) 690 9.303.689,08 38 780.100,— Zuid-Holland 2) 303 3.645.520,87 Zeeland 21 88.225,— 8 144.875,— Noord-Brabant 277 2.407.671,07 Limburg 16 118.600,— 73 1.940.480,— Amsterdam 728 27.080.011,11 93 - 2.084.350,— ’s-Gravenhage 367 9.569.075,— 62 - 1.251.550,— Rotterdam 370 - 8.036.933,47 389 9.087.670,— 3529 66.564.675,— b. Naar den aard. Gesloten in 1941 Aantal Bedrag Aard van het onderpand in hoofdzaak Uitstaande op 31 December 1941 Aantal Bedrag 380 8.874.420,— Gebouwd 3331 64.703.089,30 1 14.000,— Bouwterreinen 9 - 344.050,— 8 - 199.250,— Op landelijke eigen- 189 - 1.517.535,70 dommen 389 9.087.670,— 3529 66.564.675,— c. Naar de grootte. Gesloten in 1941 Aantal Bedrag Rubriek Uitstaande op 31 December 1941 Aantal Bedrag 178 1.228.365,— tot en met 10.000,— 1988 9.829.452,51 141 - 2.328.655,— van 10.001,— t/m - 25.000,— 934 - 14.798.615,32 40 - 1.473.450,— - 25.001,— 50.000,— 345 - 12.238.055,30 11 - 629.600,— - 50.001,— 75.000,— 126 - 7.503.361,87 5 - 472.000,— - 75.001,— 100.000,— 41 - 3.552.175,— 14 - 2.955.600,— boven - 100.000,— 95 - 18.643.015,— 389 9.087.670,— 3529 66.564.675,— 12 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Zonder Amsterdam. 2) Zonder Rotterdam en ’s-Gravenhage. -

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Nederlandsche Hypotheekbank | 1941 | | pagina 13