STAAT VAN INGEKOCHTE ONDERPANDEN. d Staat van in 1941 gehouden executies ingevolge art. 1223 B.W. en van verkoopen, welke op ons advies zijn gehouden. Leening nummer Gesloten in Onderpand gelegen te Restant hoofdsom Opbrengst 52678 1927 Amsterdam 18.950,— 13.500,— 54248 1930 Haarlem - 8.825,— - 13.450,— 11813 1912 Alkmaar - 1.650,— - 7.400,— 50027 1920 Wijk a. Zee - 7.000,— - 7.410,— 52960 1927 Amsterdam - 29.000,— Ingekocht 54194 1930 Amsterdam - 21.620,— - 17.500,— 17023 1919 Zandvoort - 18.550,— Ingekocht 55331 1937 Bussum - 6.450,— - 8.101,— 11319 1931 Utrecht - 19.750,— - 26.100,— 17647 1920 IJmuiden 2.040,— - 1.510,— 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Pakhuis, kantoor en woning, aan de Jufferstraat te Rotterdam (verwoest). 1.95.90 H.A. bollengrond in de Berg- en Daalpolder te Voorhout. Winkelhuis met bovenwoning aan de Wagenstraat te Den Haag. Twee woningen met schuur, stalling en erf aan de Oostwal te Oldenzaal. Twee winkel- en woonhuizen aan de Kuipersdijk te Enschedé. Woon- en winkelhuis aan de Hoogewoerd en pakhuis aan de Nieuwe Brugsteeg te Leiden. Winkel en werkplaats met bovenwoningen aan de Prinsenstraat te Amsterdam. 4 benedenhuizen, 2 winkels en 3 onderstukken, elk met 3 bovenwoningen, aan de Borgerstraat te Amsterdam. Het recht van erfpacht van den grond met daar op staande twee heerenhuizen aan de Laan van Eik en Duinen te Den Haag. Erfpachtscanon 652, Bakkerij met bovenwoning aan de Zijlvest te Haarlem. Heerenhuis aan de Keizersgracht te Amsterdam. Koffiehuis aan de Gedempte Burgwal te Den Haag. Winkelhuis met 2 bovenwoningen aan de Zeedijk te Amsterdam. Winkelhuis en magazijnen met bovenhuis aan de Kannemarkt en een winkel huis met bovenwoning aan de Lange Hezelstraat te Nijmegen. Dubbele villa aan de Boulevard Favauge te Zandvoort. 11 voor dit verlies was reeds 6.450,gereserveerd. in 1941 weer zonder verlies verkocht.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Nederlandsche Hypotheekbank | 1941 | | pagina 12