EFFECTENBEZIT. if /o FONDS Coupure Nominaal bedrag Koers Koerswaarde 4 Nederland 1940i 100- 700,- 100 700,— 4 1940ii - 1.000,— - 25.000,— 100 25.000,— 4 1940II - 500,— - 1.500,— 100 - 1.500,— 4 194QII - 100,— - 1.300,— 997« - 1.298,38 4 1940ii (met bel. fac.) - 1.000,— - 59.000,— 100 - 59.000,— 4 1940ii - 100,— 300,— 100 - 300,— 4 1941 - 1.000,— - 150.000,— 100 - 150.000,— 3*4 1 1941 - 1.000,— - 202.000,— 951s/16 - 193.793,75 3 1896/1905 (N.W.S.) - 1.000,— - 6.000,— 887i« 5.306,25 3 1936 - 1.000,— - 252.000,— 9434 - 238.770,— 3 1936 - 100,— - 2.100,— 94*4 1.979,25 3 1937 (Spoorw. leening) - 40.000,— 877g 35.150,— 3-3*4 1938 - 445.000,— 92®/j6 410.790,63 3 Nederl. Indië 1937 - 1.000,— - 590.000,— 82 *4 - 486.750,— 3 1937 (Uitgeloot) 1.000,— 9.000,— 100 - 9.000,— 3 1937 - 500,— - 1.000,— 82 - 820,— 3 1937 - 100,— - 1.000,— 80 - 800,— 3 1937 A 1.000,— - 165.000,— 81 - 133.650,— 3*4 Amsterdam 1905 - 1.000,— 10.000,— 963/4 - 9.675,— 3 1895 - 1.000,— - 26.000,— 94*4 - 24.635,— 3 Gelderland 1938i (16-jarig) - 1.000,— - 43.000,— 9434 40.742,50 2*4 1938i 8-jarig) - 1.000,— - 7.000,— 987« 6.921,25 3*4 ’s-Gravenhage 1889 - 1.000,— - 1.000,— 9978 998,75 3 1937 - 1.000,— - 1.000,— 947a 945,— 2*4 Haarlem 1938 (10-jarig) - 1.000,— - 4.000,— 97*4 3.900,— 2*4 Hilversum 1938 (6—10-jarig) - 1.000,— - 30.000,— 9574 28.575,— 3-3*4 Noord-Holland 1938 - 1.000,— - 53.000,— 92 48.760,— 2*4 1938ii 8-jarig) - 1.000,— - 35.000,— 9834 34.562,50 2*4 1938m 10-jarig) - 1.000,— - 87.000,— 973/8 84.716,25 4 Rotterdam 1936 - 1.000,— - 90.000,— 100 90.000,— 4 Friesland-Holland Bank - 10.000,— 99*4 9.950,— 3*4 Bataafsche Petroleum Mij - 65.000,— 84 »/16 55.209,38 3*4 Ned. Indische Spoorweg Mij. 1902 - 4.000,— 70 2.800 4 Oost-Java Stoomtram Mij 357« 1.053,75 4 Semarang Joana Stoomtram Mij. 1892/1909 30 1.500,— 4*4 Serajoedal Stoomtram Mij. 1913 48 480,— 4 36 720,— 4 Central Pac. Railway Cy 1.000,— 5.000,— P.M.— 4 South. Pac. Cy. Coll. Trust Goud Obl. 1899 P.M. 4 South. Pac. Cy. Coll. Trust Goud Obl. 1899 P.M.— 4 South. Pac. Railroad Cy. Ie Ref. Hyp. Goud Obl - 5.000,— P.M. 2*4 Antwerpen 1887 fr. 100,- fr. 400,- P.M. 2.200.752,64 Grootboeksaldo 31 December 1941 2.222.370,55 Koersverlies 1941 21.617.91 io - - 1.000,— - - 1.000,— - - - - - - - - - - - - 1.000,— - - 1.000,— - - 1.000,— - - 1.000,— - 3.000,— - - 1.000,— - 5.000,— - - 1.000,— - 1.000,— - - 1.000,— - 2.000,— - - 1.000,— - 8.000,— - 500,— - 2.000,— - 1.000,— -

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Nederlandsche Hypotheekbank | 1941 | | pagina 11