1941 Opgericht tcVCGIICIcUTI in 1890 AMSTERDAM GRONINGEN ’s-GRAVENHAGE WINSCHOTEN VERSLAG OVER H ET JAAR UIT TE BRENGEN DOOR DE DIRECTIE IN DE ALGEMEENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TE GRONINGEN 2 APRIL 1942 KANTOREN HEERENGRACHT 310 HEERESTRAAT 106 LA N G E VIJ VER B ERG 9 BLIJHAMSTERSTRAAT 21

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Nederlandsche Hypotheekbank | 1941 | | pagina 1