VERSLAG 1939 Opgericht tG VSBIUlSm in 1890 OVER HET JAAR KANTOREN AMSTERDAM GRONINGEN ’s-GRAVENHAGE VEENDAM |f WINSCHOTEN HEERENGRACHT 310 H E E R EST R A AT 10 6 LlNOE VIJVERBERG 8 OOSTERDIEP BLIJHAMSTERSTRAAT 21

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Nederlandsche Hypotheekbank | 1939 | | pagina 1