N.V. NEDERLANDSCHE HYPOTHEEKBANK VERSLAG OVER HET JAAR 1936 OPGERICHT TE VEENDAM IN 1890 KANTOREN: VEENDAM AMSTERDAM ’S#GRAVENHAGE UIT TE BRENGEN IN DE ALGEMEENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 11 MEI 1937 ZES EN VEERTIGSTE BOEKJAAR OOSTERDIEP HEERENGRACHT 310 LANGE VIJVERBERG 9

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Nederlandsche Hypotheekbank | 1936 | | pagina 1