Nederlandsche Hypotheekbank Opgericht t6 VCßfltläni in 1890 VERSLAG over het jaar 1927, uitgebracht in de Algemeene Vergadering van Aandeelhouders II van 3 Mei 1928 VEENDAM, OOSTERDIEP - AMSTERDAM, heerengracht 31b ZEVEN-EN-DERTIGSTE BOEKJAAR B KANTOREN:

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Nederlandsche Hypotheekbank | 1927 | | pagina 1