Nederlandsche Hypotheekbank Opgericht te Veendam in 1890 VERSLAG over het jaar1924; uitgebracht in de Algemeene Vergadering van Aandeelhouders van 6 Mei 1925 VEENDAM, OOSTERDIEP - AMSTERDAM, HEERENGRACHT 310 VIER-EN-DERTIGSTE BOEKJAAR KANTOREN: DRUKKERIJ GEBROEDERS HOITSEMA TE GRONINGEN

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Nederlandsche Hypotheekbank | 1924 | | pagina 1