Nederlandsche Hypotheekbank VERSLAG «OVER HET JAAR 1912, TE VEENDAM. Opgericht in het j aar 1890. Algemeene Vergadering van Aandeelhouders van den 28stèn April 1913. Twee en Twintigste Boekjaar. ------------r- Uitgebracht in de "X I BOEKDRUKKERIJ Firma E. J. BAKKÉR VEENDAM.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Nederlandsche Hypotheekbank | 1912 | | pagina 1