„Nederlandsche Hypotheekbank” TE VEENDAM. VERSLAG OVER HET JAAR 1910, Opgericht in het jaar 1890. Twintigste Boekjaar. Algemeene Vergadering van Aandeelhouders van den 24sten April 1911. E. J. BAKEER UITGEBRACHT IX DE Boekdrukkerij Veendam.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Nederlandsche Hypotheekbank | 1910 | | pagina 1