.Nederlandsche Hypotheekbank” TE VEENDAM. Opgericht in het jaar 1890. OVER HET JAAR 1907, Zeventiende Boekjaar. Algemeene Vergadering van Aandeelhouders van den 4den Mei 1908. UITGEBRACHT IN DE Boekdbukkeeij - E. J. BAKKER - Veendam. 1 fc- VERSLAG

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Nederlandsche Hypotheekbank | 1907 | | pagina 1