Nederlandsche Hypotheekbank te Veendam, VEESL AG- Opgericht in het jaar 1890. over het jaar 1902, -- uitgebracht in de Algemeene Vergadering van Aandeelhouders van den 25sten Mei 1903. TWAALFDE BOEKJAAR. BOEKDRUKKERIJ E. J. BAKKER VEENDAM.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Nederlandsche Hypotheekbank | 1902 | | pagina 1