VERSLAG OVER HET JAAR 1899 Opgericht in het jaar 1S90. uitgebracht in de Algemeene Vergadering van Aandeelhouders van den 2den Mei 1900. NEGENDE BOEKJAAR. VEENDAM. E. J. BAKKER BOEKDRUKKERIJ

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Nederlandsche Hypotheekbank | 1899 | | pagina 1