ttMBt ilTEWK T 3 VERSLAG I t 1 8 ©■^ea: 3©.et jo.su: 1S0S, ysssfcc «J mM uitgebracht in de Algemeene Vergadering van Aandeelhouders van den 6den Mei 1899. ACHTSTE BOEKJAAR. |j§ Si lp m üvjyj!?^ ëKÏm Cißöp®?' Boekdrukkerij - E. J. BAKKER - Veendam. *1 WfW. 3-

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Nederlandsche Hypotheekbank | 1898 | | pagina 1