NEDERLAID8CHE HÏPOTHEEKBMK ÏE fflöl V E ESLAG over het jaar 1897, ^ZEVENDE BOEKJAAR. uitgebracht in de Algemeene Vergadering van Aandeelhouders van den 14 Mei 1898. o —ga ,'V »>-££> c£5-<S< BOEKDRUKKERIJ - E. J. BAKKER - VEENDAM.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Nederlandsche Hypotheekbank | 1897 | | pagina 1