V er slagr V E E N D A M. over 3a.et ja,sur 1892, TE uitgebracht In de algemeene vergadering van aandeelhouders van den 31 Mei 1893. BOEKDRUKKERIJ. E. J. BAKKER. VEENDAM.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Nederlandsche Hypotheekbank | 1892 | | pagina 1