COMMISSARISSEN: D. FONTEIN DE JONG, Lid van Gedeputeerde Staten van Friesland,, voorzitter van de Friesche Maatschappij van Landbouw, te MurmerwoudeVoorzitter. R. DOJES, landbouwer te Meeden, vice-Voorzitter. H. BOSSCHER Jr., vervener te Stadskanaal. Mr. J. B. ROELVINK, besturend vennoot van de Twentsche Bankvereeniging B. W. Jhr. Mr. D. R. DE MAREES YAN SWINDEREN, advocaat, lid van den Gemeenteraad te Groningen. Mr. D. DE RUITER ZULKER, kantonrechter, oud-lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal, te Winschoten. RAAD VAN TOEZICHT: H. BOSSCHER Jr., R. DOJES, Jhr. Mr. D. R. DE MAREES VAN SWINDEREN. DIRECTEUREN: Mr. N. F. WILKENS, Dr/ D. BOS. Blijdenstein Co.te Amsterdam.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Nederlandsche Hypotheekbank | 1891 | | pagina 8