AGENDA: GEWONE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS te houden op dinsdag 6 april 1965 te 10.30 uur in een van de zalen van het „Parkhotel”, Molenstraat 53 te 's-Gravenhage 1Opening. 2. Verslagen van de Raad van Commissarissen en van de Directie. 3. Vaststelling van de balans en winst- en verliesrekening over 1964 en uitkering van de winst conform art. 46 van de statuten. 4. Aftreden van de heren A. Balkema, Mr B. J. de Boer, W. de Jong, V. G. Kalma, Mr A. H. Koning, B. Mulder en Mr P. Nagtegaal als leden van de Raad van Commis sarissen en behandeling van het door de Raad van Com missarissen gedane voorstel tot benoeming van de heer J. de Ruiter tot Commissaris. 5. Vaststelling bezoldiging Commissarissen volgens artikel 29 van de statuten. 6. Rondvraag. 7. Sluiting.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Gemeenschappelijk Eigendom | 1964 | | pagina 6