Commissarissen: MR J. DE WILDE, president A. BALKEMA MR B. J. DE BOER W. DE JONG V. G. KALMA MR F. C. KLEYN MR A. H. KONING B. MULDER MR P. NAGTEGAAL MR J. WILKENS Leden van de Raad van Toezicht Directie: H. C. J. KOUWENHOVEN IR F. J. M. BERNTSEN P. Q. H. KOUWENHOVEN MR TH. P. L. KOUWENHOVEN Directie-mede werker MR H. A. KUNKELER 1 Algemeen Procuratiehouder: P. J. POSTMA Bijkantoor Rotterdam: TH. P. VOS, directeur J. C. A. BREUSERS, procuratiehouder 1 Accountants: DE HAAN, STOL CO., s-Gravenhage 1 3

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Gemeenschappelijk Eigendom | 1964 | | pagina 5