N.V. „GEMEENSCHAPPELIJK EIGENDOM" VERSLAG NAAMLOZE VENNOOTSCHAP MAATSCHAPPIJ TOT EXPLOITATIE VAN WOON- EN WINKELHUIZEN N.V. „GENIBO”, N.V. „NIBOMIJ", N.V. „NIBOMIJ 11", N.V. „NIBOMIJ III" HOOFDKANTOOR: 's-GRAVENHAGE, Stationsweg 21 BIJKANTOOR: ROTTERDAM, Mathenesserweg 27a AGENTSCHAPPEN: DELFT, Oude Delft 245 AMSTERDAM: Sophialaan 35 OVER HET VIER EN VIJFTIGSTE BOEKJAAR UIT TE BRENGEN IN DE ALGEMENE VERGADERING en haar DOCHTERMAATSCHAPPIJEN NIEUWBOUW: VAN AANDEELHOUDERS OP DINSDAG 6 APRIL 1965

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Gemeenschappelijk Eigendom | 1964 | | pagina 3