N.V. „GEMEENSCHAPPELIJK EIGENDOM VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 1964 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP MAATSCHAPPIJ TOT EXPLOITATIE VAN WOON- EN WINKELHUIZEN GEVESTIGD TE 's-GRAVENHAGE

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Gemeenschappelijk Eigendom | 1964 | | pagina 1