TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS f 36.633.870.66 f 22.546.000.— f 40.524.000.— 5.961.617.91 14 ACTIEF ZIJDE Onroerende goederen In exploitatie Aanschafwaardef 40.524.305.53 Afschrijvingen3.890.434.87 De onroerende goederen in exploitatie zijn opgenomen tegen maximaal de koopprijs vermeerderd met kosten of voorzover het zelfgebouwde panden betreft tegen maximaal de stichtingskosten. Het bezit aan onroerende goederen per ultimo 1964 omvat: te 's-Gravenhage e.o. 394 winkels, kantoren, garages en bedrijfsruimten 2223 woningen te Rotterdam e.o. 210 winkels, garages en bedrijfsruimten 951 woningen te Delft 63 winkels, garages en bedrijfsruimten 237 woningen te Leiden e.o. 12 winkels, garages en bedrijfsruimten 36 woningen te Amsterdam 4 winkels en bedrijfsruimten 38 woningen te 's-Hertogenbosch 69 winkels, garages en bedrijfsruimten 96 woningen te Zwijndrecht 11 garages en bedrijfsruimten 40 woningen te Alkmaar 18 garages 30 woningen te Apeldoorn 16 winkels en garages 38 woningen te Utrecht 70 garages 89 woningen Totaal 867 winkels, kantoren, garages en bedrijfsruimten 3778 woningen In aanbouw Opgenomen voor de t/m 31 december 1964 geïnvesteerde bedragen. Deelnemingen Deelnemingen in onroerende goederen maatschappijen De deelnemingen zijn opgenomen voor de nominale waarde of voor de aankoopprijs. In de post deelnemingen zijn begrepen: Nominaal 300.250.aandelen in de „Nationale Bank voor Belaste Waarden N.V." Nominaal 193.500.aandelen in de N.V. Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen .Hoogwerflaan’ Nominaal 225.000.aandelen in de N.V. EsGeMij, Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen. Nominaal B.Frs 2.998.800.aandelen in de N.V. Gemeenschappelijk Eigendom te Brussel, België. 36.633.870.66 7.208.000.— 1.423.000.— 328.000.— 417.000.— 3.321.000.— 1.060.000.— 665.000.— 1.160.000.— 2.396.000.— 1.947.228.—

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Gemeenschappelijk Eigendom | 1964 | | pagina 15