Ons streven blijft steeds erop gericht, afgezien van het uitvoeren van noodzakelijk onder houd tot instandhouding van onze panden, deze panden waar nodig door verbetering en modernisering zoveel mogelijk aan te passen aan de huidige eisen van woongerief. De onderhoudskosten geven over 1964 een aanzienlijke stijging te zien t.o.v. de in 1963 hieraan uitgegeven bedragen. Dit werd mede veroorzaakt door de verhoging van de lonen en materiaalprijzen. Voor het jaar 1965 verwachten wij een verdere stijging van de onderhoudskosten. In de „Winst op verkoop onroerende goederen” zijn begrepen de winsten behaald bij verkoop van 24 eengezinswoningen en 18 garages, gebouwd in combinatie met derden, alsmede de resultaten van verkopen van bestaand bezit. De opbrengst uit een éénmalige bijzondere transactie werd niet in de winst verwerkt maar rechtstreeks onder de reserve voor diverse doeleinden opgenomen. Een deel van de opbrengst werd bestemd voor een dotatie aan het pensioenfonds in verband met een noodzakelijke optrekking van de personeelspensioenen. Voor de toewijding en ijver, waarmede zowel administratief als technisch personeel zijn taak heeft verricht, zijn wij zeer erkentelijk. De Directie: 's-Gravenhage, 18 februari 1965. H. C. J. KOUWENHOVEN Ir F. J. M. BERNTSEN P. Q. H. KOUWENHOVEN Mr TH. P. L. KOUWENHOVEN

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Gemeenschappelijk Eigendom | 1964 | | pagina 13