N.V. „GEMEENSCHAPPELIJK EIGENDOM VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 1962 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP MAATSCHAPPIJ TOT EXPLOITATIE VAN WOON- EN WINKELHUIZEN GEVESTIGD TE 's-GRAVENHAGE

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Gemeenschappelijk Eigendom | 1962 | | pagina 1