ET BOEKJAAR 1959 Rijswijk en de 24 flatwoningen te Delft, waarvan in vorig verslagjaar melding werd gemaakt, werden voltooid en in exploitatie genomen. De verkoop van de 69 herenhuizen, waarvan zoals in het vorig verslagjaar melding werd gemaakt, 63 herenhuizen op voorlopige koopovereenkomsten waren verkocht, werd geheel afgewikkeld. De bouw van het winkelcentrum te 's-Hertogenbosch, bestaande uit 30 winkels, 2 kan toren, 1 café-restaurant en 52 flatwoningen, vond verdere voortgang en nadert zijn voltooiing. Een aanvang werd gemaakt met de bouw van 132 voor verkoop in coöperatief verband bestemde eenpersoonsflats te Rijswijk. Van 99 flats waren bij het einde van het verslagjaar de introductieakten getekend. Eveneens werd begonnen met de bouw van 24 flatwoningen te Rijswijk bestemd voor exploitatie. Te 's-Gravenhage werd een uit 6 verdiepingen bestaand kantoorpand in aanbouw genomen. Van de in 1958 in combinatie met derden gebouwde flatwoningen behielden wij 8 flatwoningen. De in combinatie met derden gebouwde 18 herenhuizen te Vught werden aan het einde van het verslagjaar voltooid en verkocht. De afwikkeling zal in dit jaar plaatsvinden. In de loop van het verslagjaar namen wij deel in de bouw van 41 eengezinshuizen te Rosmalen, waarvan nagenoeg alle percelen zijn verkocht. De verkoop zal in dit jaar worden afgewikkeld. Een aanvang werd gemaakt met de bouw van 78 flatwoningen te Rijswijk in combinatie met derden gedeeltelijk bestemd voor verkoop, gedeeltelijk voor exploitatie. De in 1958 aangevangen bouw van 27 eengezinshuizen te 's-Hertogenbosch werd aan het einde van het verslagjaar nagenoeg voltooid. Van deze woningen kwamen de voorlopige koopovereenkomsten inmiddels tot stand. Onze bouwactiviteit is sedert 1945 hiermede gestegen tot 1.987 woningen en 126 bedrijfs panden. PLANNEN IN VOORBEREIDING In voorbereiding zijn de plannen voor de bouw van 30 flatwoningen voor eigen exploitatie en in combinatie met derden van 46 eengezinshuizen bestemd voor verkoop.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Gemeenschappelijk Eigendom | 1959 | | pagina 9