AGENDA: GEWONE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS te houden op maandag 25 april 1960, des voor middags 11 uur in een der zalen van het Parkhotel"Molenstraat 53 te 's-Gravenhage 1. Verslagen van de Raad van Commissarissen en van de Directie. 2. Vaststelling van de balans en winst- en verliesrekening over 1959. 3. Vaststelling extra-uitkeringen aan winstgerechtigden, ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de vennootschap. 4. Voorziening in de vacatures van Commissarissen wegens periodiek aftreden van de Heren Dr. Jos. Janssens en Mr. A. S. van Nierop, die terstond herkiesbaar zijn. 5. Rondvraag.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Gemeenschappelijk Eigendom | 1959 | | pagina 6