Commissarissen Commissarissen Mr. A. S. van Nierop, te Overveen. Oud-Directeur van de Hypotheekbank voor Nederland N.V., President. Dr. Jos. Janssens, te 's-Gravenhage, Lid van de Firma Landry van Till, Vice-President. Mr. J. K. Schellenbach, te Breda, President van de Arrondisse mentsrechtbank te Breda, Secretaris. Mr. M. J. Bos, te Amsterdam, Oud-Directeur van de Friesch- Groningsche Hypotheekbank N.V. en van de Nederlandsche Hypotheekbank N.V. Mr. H. J. M. Loeft, te 's-Hertogenbosch, Burgemeester van 's-Hertogenbosch. A. T. Staal, te Wassenaar, Directeur van de N.V. Westlandsche Hypotheekbank. J. C. C. Baron van Till, te 's-Gravenhage, Lid van de Firma Landry van Till. Mr. L. B. J. Vermeulen, te ’s-Gravenhage, Oud-Advocaat- Generaal bij het Gerechtshof te 's-Gravenhage. G. E. van der Werff, te Amsterdam, Directeur Van der Werff Hubrecht N.V. Mr. C. R. C. Wijckerheld Bisdom, te 's-Gravenhage, Advocaat. Raad van Toezicht Mr. A. S. van Nierop Mr. M. J. Bos Dr. Jos. Janssens Mr. H. J. M. Loeff Mr. J. K. Schellenbach. Directie H. C. J. Kouwenhoven Th. M. F. Vos. Adjunct-Directeuren Ir. F. J. M. Berntsen c.i. P. Q. H. Kouwenhoven. Procuratiehouders P. M. van Zwieteren. Mr. Th. P. L. Kouwenhoven. Bijkantoor Rotterdam Th. P. Vos, directeur. J. C. A. Breusers, procuratiehouder. Accountants De Haan, Stol Co., 's-Gravenhage. 3

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Gemeenschappelijk Eigendom | 1959 | | pagina 5