VERSLAG OVER HET NEGEN EN VEERTIGSTE BOEKJAAR 1959 KANTOOR: ’s-GRAVENHAGE, Stationsweg 21, Telefoon 115690 BIJKANTOREN: ROTTERDAM, Mathenesserweg 27a, Telefoon 30388 DEI FT, Oude Delft 245, Telefoon 21318 UIT TE BRENGEN IN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS OP MAANDAG 25 APRIL 1960

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Gemeenschappelijk Eigendom | 1959 | | pagina 3