N.V. GEMEENSCHAPPELIJK EIGENDOM VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 1959 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP MAATSCHAPPIJ TOT EXPLOITATIE VAN WOON- EN WINKELHUIZEN GEVESTIGD TE 's-GRAVENHAGE

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Gemeenschappelijk Eigendom | 1959 | | pagina 1