N.V. „GEBAM" Maatschappij tot het bouwen van woon-, winkelhuizen en bedrijfspanden, gevestigd te 's-Gravenhage. Commissarissen Dr. Jos. Janssens, Voorzitter. Mr. J. K. Schellenbach, Secretaris. Mr. M. J. Bos. H. C. J. Kouwenhoven. Mr. A. S. van Nierop. Th. M. F. Vos. Directie M. C. Remkes. Adjunct-Directeur Ir. P. van Dijk, c.i. Accountants De Haan, Stol Co., 's-Gravenhage. Commissarissen N.V. „Makelaarskantoor GEMAKO” Algemeen advies-, administratie- en makelaarskantoor voor onroerende zaken en bemiddelingskantoor voor hypotheken en assurantiën, gevestigd te 's-Gravenhage. Dr. Jos. Janssens, Voorzitter. Mr. J. K. Schellenbach, Secretaris. Mr. M. J. Bos. H. C. J. Kouwenhoven. Mr. A. S. van Nierop. Th. M. F. Vos. Directie W. de Ridder. Procuratiehouders J. M. Boël. C. D. Kreeft. Accountants De Haan, Stol Co., 's-Gravenhage. 19

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Gemeenschappelijk Eigendom | 1959 | | pagina 19