N.V. GEMEENSCHAPPELIJK EIGENDOM VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 1958 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP MAATSCHAPPIJ TOT EXPLOITATIE VAN WOON- EN WINKELHUIZEN GEVESTIGD TE 'S-GRAVENHAGE 1

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Gemeenschappelijk Eigendom | 1958 | | pagina 1