AGENDA: GEWONE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS te houden op maandag 28 april 1958, des voormiddags 11 uur in een der zalen van het „Parkhotel"Molenstraat 53 te s-Gravenhage. 1. Verslagen van de Raad van Commissarissen en van de Directie. 2. Vaststelling van de balans en winst- en verliesrekening over 1957. 3. Voorziening in de vacatures van Commissarissen wegens periodiek aftreden van de Heren Mr. M. J. Bos en G. E. van der Werff, die terstond herkiesbaar zijn. 4. Rondvraag.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Gemeenschappelijk Eigendom | 1957 | | pagina 6